Niekoľko slov

O nás

Podporná úroveň piateho stupňa

Efektívne nastavená podpora pre vzdelávací proces klienta.

Na školskej úspešnosti klienta záleží.

Poskytujeme podpornú úroveň piateho stupňa, ktorá  je adresovaná  klientom so zdravotným postihnutím, ich zákonným zástupcom, pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí sa podieľajú na ich vzdelávaní, školským podporným tímom v škole, kde sa klienti vzdelávajú.

DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB

Služby poskytované v prirodzenom prostredí klienta.

Bližšie ku klientovi.

Služby poskytujeme ambulantnou alebo terénnou formou, jednorazovo alebo opakovane v škole kde je klient vzdelávaný, v domove sociálnych služieb,  v centre pre deti a rodinu alebo v rodine klienta. 

Na klientovi nám záleží

Vysokošpecializovaná odborná činnosť realizovaná multidisciplinárnym prístupom.

Spolu dokážeme viac.

Našim cieľom je v maximálnej miere znížiť dopad zdravotného postihnutia klienta na jeho osobný vývin, na jeho vzdelávanie a
podieľať sa na zlepšení jeho kvality života.

Máte otázky?

Kontaktujte nás

V prípade otázok, dotazov nás môžete osloviť aj formou kontaktného formulára.