Kontakt

Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím

Konzultačné hodiny:

Pondelok:   12.30 – 14.30

Utorok:        12.30 – 14.30

Streda:        12.30 – 14.30

Štvrtok:       12.30 – 14.30

Piatok:        12.30 – 14.30

IČO: 551 16 736

Dátum vzniku:  01.01.2023

Riaditeľ Špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím

PaedDr. Ján Bodoky

Zamestnanci