Špecializované centrum poradenstva a prevencie

Komplexná starostlivosť o deti a žiakov s viacnásobným postihnutím

SLUŽBY

Čo poskytujeme

Špecializované odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku, terapiu a  rehabilitáciu. 

01.

Špeciálnopedagogická starostlivosť

Našim základným cieľom je, aby sa naši klienti čo najskôr a čo najdôkladnejšie vnútorne vyrovnali so svojim zdravotným postihnutím a aby sa napriek obmedzeniam, ktoré z neho vyplývajú, čo najpozitívnejšie prispôsobili a zaradili do spoločnosti.

02.

Psychologická starostlivosť

Snažíme sa pomôcť prekonávať psychické problémy v rôznych oblastiach (škola, rodina) aplikáciou rôznych psychoterapeutických metód.

03.

Rehabilitačná starostlivosť

Fyzioterapia je jednou z oblastí rehabilitácie. V oblasti liečby na základe zhodnotenia funkčného stavu a stanovenia komplexného fyzioterapeutického plánu využíva liečebné prostriedky fyzikálnej povahy.

04.

Sociálnopedagogická starostlivosť

Poskytujeme pomoc našim klientom v rôznych typoch prostredí hľadaním optimálnych foriem pomoci a kompenzovaním nedostatkov. 

Naši klienti

Komu poskytujeme naše služby

 Špecializujeme sa na viacnásobné postihnutie, ale neodmietneme žiadne  zdravotne postihnuté dieťa, ktoré potrebuje našu pomoc. 

Maďarský jazyk nie je prekážkou. 

5 dní v týždni

Sme k dispozícií každý pracovný deň.

10 hodín denne

Svoje služby poskytujeme od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Prídeme za Vami

Po dohode poskytujeme služby aj terénnou formou najmä v rodine, škole alebo školskom zariadení.